I samband med en avverkningsåtgärd beräknas utbytet av en mängd olika sortiment, se tabell nedan. Förutom av de avverkade trädens egenskaper påverkas utbytet av prislisteinställningarna och om det är frågan om en vanlig gallring eller slutavverkning, eller en så kallad biobränslegallring. Resultaten redovisas i resultatgruppen Financial Value

 

Sortiment

Nivå

Mängdenhet

Resultatvariabler volym

Resultatvariabler värde

(SEK)

Påverkas av

Kommentar

Timmer

Trädslagsvis och totalt

m3fub

 

Timber Volume All Species

Timber Volume Per Species

 

Timber Revenue

(ej trädslagsvis)

Relation mellan timmer och massavedspris, samt andelen som nedklassas till massaved, energived och vrak

Timmerutbyte beräknas bara för de trädslag som en timmerprislista har matats in för.

Massaved

Trädslagsvis och totalt

m3fub

Pulpwood Volume All Species

Pulpwood Volume Per Species

Pulpwood Revenue

Relation mellan timmer och massavedspris, samt andelen som nedklassas till energived och vrak

Priser anges i fliken Allmänt

Energived

Totalt

m3fub

Fuelwood Volume

Fuelwood Revenue

Procentangivelserna för hur stor andel av timmer- och massavedsstockarna som klassas om

Till skillnad från biobränlse, är detta stockar som är utsorterade vid upplägget.

Pris anges i fliken Allmänt

Vrak

Totalt

m3fub

Cull Log Volume

Cull Log Revenue

Procentangivelserna för hur stor andel av timmer- och massavedsstockarna som klassas ned

Pris anges i fliken Allmänt

Biobränsle

Trädslagsvis per trädfraktion och totalt

ton torrsubstans

Biofuel Extracted All Species

Biofuel Extracted Per Species

Harvest Residue Revenue

Stump Revenue

Man måste uttryckligen ange att biobränsleuttag ska göras, se kapitlen om biobänsleuttag och biobränslegallring. Mängden påverkas av toppdiameter som anges i prislistan. En större diameter ger en större topp. Vid en renodlad biobränslegallring blir alla fällda träd biobränsle.

Pris anges i fliken Allmänt

 

<%EXTOGGLE%>Angående spill

I dagsläget tar inte programmet hänsyn till att en del stockar glöms kvar i skogen etc

 

Läs mer:

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software