I statusfönstret som finns längst ner i vyn, visas statusinformation från systemet, t ex om hur en simulering fortskrider, eventuella fel eller konstigheter, och temporära optimeringsresultat. I listan (A) väljer du vilken information som ska visas. Med knappen Rensa (B) tömmer du fönstret. Du kan spara allt som skrivs ut till en text-fil genom att klick på Spara-knappen (C). Detta kan vara användbart när du gör en optimering, då kan du spara resultat som du kanske bara beräknar i optimeringsmodellen som inte finns i resultatdatabasen.

 

OutputPane

 

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software