Heurekasystemet är uppbyggt kring en kärna som nyttjas av flera applikationer. Indata och resultatdata sparas i databaser på en databas-server (SQL Server).

 

SystemOverview

 

Figur 1. Systemöversikt.

 

Utöver de applikationer som visas i figur 1 fanns det från början ett mobilapp (Windows Mobile 6) för provyteinventering som hette Ivent . Support och vidareutveckling av Ivent har dock upphört.

Kärnan består av ett tjugotal delsystem, t ex:

heurekacore2

Figur 2. Heurekas kärna består av ett flertal delsystem som applikationerna kan nyttja.

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software