Ta bort data från en databas

För att ta bort resultatdata dvs. skötselprogram som beräknats med tillhörande tillstånd och utfall  från en resultatdatabas (ResultDB) väljer du en simulering i fliken TPG-resultat i PlanVis, respektive fliken Resultat i RegVis, och väljer Ta bort.

 

Du kan ta också bort indata från en skogsdatabas (ForestDB) via menyn Datahantering > Databashantering > Ta bort data. Du kan också ta bort hela databaser, läs här hur gör det. När du tar bort ett analysområde tas även eventuellt importerade GIS-data bort, som är kopplat till skogsområdet. Beståndsregisterdata måste dock tas bort separat, se figur nedan.

 

DeleteData

 

Du kan ta bort indata och beståndsregister via menyn Datahantering > Databashantering.

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software