hmtoggle_plus1Hur ändrar man språk?
hmtoggle_plus1Hur får man reda på vad en variabel betyder?

Läs om detta under avsnittet Variabler.

 

hmtoggle_plus1Hur får man reda på vad en inställning i en kontrolltabell betyder?

Om man väljer en inställningsparameter i en kontrolltabell visas en hjälptext i fönstret nedanför:

 

Kontrolltabell_hjalptext

 

Det finns också förklaringar av kontrolltabeller på Heurekas WIki, liksom det kommer att beskrivas mer utförligt i denna hjälp allt eftersom.

 

hmtoggle_plus1Mina simuleringar listas inte längre under resultat

Prova att klicka på "Test Connection" där du väljer resultatdatabas (under projektfliken):

 

TestConnection

 

hmtoggle_plus0 SQL Server datahantering för att frigöra diskutrymme

Använd SQL Server Managment Studio för att säkerhetskopiera filer eller koppla databasfiler efter att de flyttats till en annan disk. Använd säkerhetskopiering "Backup" om du endast vill lagra datat utan att använda det på ett tag, och använd koppla "Detach/Attach" om du vill interagera med datat ofta och snart efter flytten. Dessutom kan du ändra sökvägen till den förvalda databasen till en annan disk med mer utrymme, så att nya databaser skapas på den valda disken automatiskt - detta kan dock påverka prestanda negativt om disken är långsam.

 

Databasfiler flyttas och kopplas med följande steg (som kan varera något beroende på version):

1. Starta SQL Server Managment Studio (SMSS), via Start-menyn genom att högerklicka på SMSS och välj Kör som administratör.

2. Under Databases, högerklicka på den önskade databasen och välj Properties.

3. Under Files, notera sökvägen till databasfilerna (the mdf-file and the log-file).

4. Klicka på Cancel.

5. Högerklicka på databasen igen, och välj Tasks > Detach.

6. När frikopplingen är genomförd ska du flytta databasfilerna (mdf och log) till den önskade platsen/sökvägen.

7. I SMSS ska du nu återanknyta till databasfilerna genom att högerklicka på Databases och välja Attach. För vidare hantering se generella instruktioner som finns på t.ex. https://www.mssqltips.com/sqlservertip/6222/sql-server-attach-and-detach-database-examples/

 

För att göra en säkerhetskopia "Backup":

1. Starta SQL Server Managment Studio (SMSS), via Start-menyn genom att högerklicka på SMSS och välj Kör som administratör.

2. Under Databases, högerklicka på den önskade databasen och välj Tasks > Back Up... Se vidare instruktioner här: Create a Full Database Backup - SQL Server | Microsoft Docs

3. När säkerhetskopieringen (backup-processen) är genomförd kan du ta bort databasen från servern med högerklick - Delete.

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software