Utbytesberäkningar

I Heureka används teoretisk aptering för värdeberäkning, så att träd apteras optimalt i förhållande till en viss prislista. En "Heureka-prislista" innehåller inte bara prisuppgifter, men också apteringsinstruktioner och antagande om kvalitetsutfall mm.

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software