Rutan Välj analysområde/Välj bestånd

Applikationer: PlanVis, RegVis och BeståndsVis.

 

Längst till höger i PlanVis och RegVis finns ett fönster som heter Välj analysområde (figur 1). Där kan du välja vilka områden eller vilka bestånd som ska ingå i en simulering. I BeståndsVis väljer du ett bestånd i taget i fönstret Välj bestånd.(figur 2). I PlanVis och RegVis väljer du normalt hela områden, men du kan välja ett enstaka bestånd om du vill. Det finns en sökfunktion för att söka efter ett visst bestånd (A).Om du använder Riksskogstaxeringsdata visas rutorna Första inventeringsår och Sista inventeringsår (B), där du kan ange vilka inventeringsår som ska ingå i analysen.

 

ValjAnalysomrade

Figur 1. I PlanVis och RegVis kan du välja alltifrån enstaka bestånd till områden som omfattar tusentals bestånd.


StandWiseSelectStand

Figur 2. BeståndsVis väljer du bestånd genom att högerklicka på ett objekt i fönstret Välj bestånd.

         

 

 

 

 

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software