I Heureka finns en stor mängd variabler för att beskriva tillstånd och utfall, både för indata och resultatdata. Kontinuerliga variabler kan anta vilka värden som helst, såsom en nettointäkt som kan vara både negativ och positiv. Andra kontinuerliga variabler kan inte vara negativa, t ex volym och träddiameter. Kontinuerliga variabler kan ha flera decimaler.

 

Sedan finns det kategoriska variabler, som är heltal, t ex trädslagskoder. I Heureka är de flesta kategoriska variabler "typade", vilket innebär att varje trädslagskod är fördefinierad och har både ett värde och ett beskrivande namn. T ex trädslagskoden för tall är 11 för systemet, och anges i vissa fall vid inmatning, men i rapporter används namnet "Pine" eller "Tall" beroende på språkinställning. I systemtermer kallas sådana här variabler för "enumerated types".

 

En kategorisk variabler kan vara antingen ordinal och nominal. Ordinal innebär att värdena är rangordnade. T ex är markfuktighetskoden ordinal med fem möjliga värden, så att 1=Torr är torrast och 5=Blöt är blötast..I de allra flesta fall är det inte lika långt mellan varje steg,man kan alltså inte säga är blöt mark är fem gånger blötare än torr mark.

 

Nominala kategoriska variabler innebär att det inte finns någon rangordning alls mellan värdena. Trädslagskod och åtgärdskod är två exempel.

tog_minusHur får man reda på vad en variabel betyder?
På Heurekas Wiki finns en del koder dokumenterade under rubriken Variables and Definitions samt en förklaring av resultvariblerna under Result Variables. Där finns också en sida som förklarar vissa begrepp.
Mallen för beståndsregisterimport innehåller också förklaringar
Heurekas variabler är i många delar en delmängd av Rikskogstaxeringens definitioner som finns här.

 

Om du har lagt till en kategori-variabel som parameter till en optimeringsmodell, t ex åtgärdskod (Treatment), kan du högerklicka på den varmed en förklaring visas:

 

Klicka på bilden för att förstora

 

ViewDefinitions

 

Om du håller muspekaren över en variabel visas ofta en kortfattad hjälptext

 

Tooltip1

 

 

 

Se även: Heurekas Wiki finns en översikt av de variabler som systemet beräknar.

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software