Download and install/sv

From Heureka Wiki
Jump to: navigation, search

Registrering

Heurekas programvaror är gratis att används men vi vill att du registrerar dig: Registreringssida

Licens

För Heurekas programvaror gäller följande licensvillkor: End-User License Agreement (EULA).

Systemkrav

Windows XP3, Windows Vista, Windows 7 eller Windows 10
64 bitar

Instruktioner

Se Heurekas hjäldokumentation

Hämta programvaror

Notera att den automatiska uppgraderingen från version 2.4 inte fungerar denna gång, och du måste avinstallera gamla versioner innan du installerar version 2.5.

MSI (rekommenderat)

MSI (Windows Installer) innebär att programmet installeras som ett "vanligt" program under t ex C:\Program Files.


Application Platform Version Note
StandWise, PlanWise, PlanEval, RegWise x64 (64-bit) 2.12.3.0

Clickonce

"ClickOnce" innebär att programmet installeras under användares egen profil, och administratör-rättigheter behövs inte (vilket dock behövs för att installera SQL Server). Nackdelen med ClickOnce är att de olika applikationerna installerar varsin Heureka-kärna, vilket gör att programmen tar något mer plats på din hårddisk (ca 50 MB per applikation).


Applikation Version
BeståndsVis (StandWise) 2.12.3.0
PlanVis 2.12.3.0
RegVis 2.12.3.0
PlanEval 2.12.3.0

Tidigare versioner

Tidigare versioner kan hämtas här (endast som MSI): Arkiv

Hämta ytterligare Heureka-programvaror

Länk till CPLEX

För att kunna använda CPLEX måste en insticksmodul hämtas, se instruktioner här: [1].

PlanEvalWeb

Se PlanEvalWeb