Skogsdomäner

I PlanVis och RegVis kan bestånden inom ett skogsområde delas in i olika skogsdomäner (Forest Domains). För varje skogsdomän kan sedan inställningar göras för hur bestånden ska hanteras vid en simulering. Till exempel kan man ange att bestånden i en skogsdomän ska gödslas medan bestånden i annan skogsdomän ska skötas med hyggesfritt skogsbruk. Det finns en stor mängd inställningsmöjligheter för alltifrån specificering av skötselåtgärder till val av prislistor och tillväxtfunktioner.

 

Skogsdomäner skapas med verktyget Forest Domain Builder, som finns under fliken TPG-inställningar. För varje skogsdomän skapas ett eller flera villkor för vilka bestånd som ska tillhöra domänen. Villkoren utgår från beståndens starttillstånd, eller data som finns i beståndsregistret om ett sådant har importerats. I exemplet nedan har en domän gjorts som heter Tallskog, med villkoret att dominerande trädslag ska vara tall.

 

ForestDomainBuilder2

 

Inställningarna för en skogsdomän görs genom att koppla den till en eller flera kontrollkategorier. Varje kontrollkategori består av en eller flera kontrolltabeller.

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software