hmtoggle_plus1Hur ändrar man språk?
hmtoggle_plus1Hur får man reda på vad en variabel betyder?

Läs om detta under avsnittet Variabler.

 

hmtoggle_plus1Hur får man reda på vad en inställning i en kontrolltabell betyder?

Om man väljer en inställningsparameter i en kontrolltabell visas en hjälptext i fönstret nedanför:

 

Kontrolltabell_hjalptext

 

Det finns också förklaringar av kontrolltabeller på Heurekas WIki, liksom det kommer att beskrivas mer utförligt i denna hjälp allt eftersom.

 

hmtoggle_plus1Mina simuleringar listas inte längre under resultat

Prova att klicka på "Test Connection" där du väljer resultatdatabas (under projektfliken):

 

TestConnection

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software