View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000463Heureka[All Projects] TPGpublic2022-02-22 12:56
ReporterPederAssigned ToLinus 
PriorityurgentSeverityblockReproducibilityalways
Status confirmedResolutionopen 
Product Version2.17.7 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000463: Periods not handled correctly in tactical TPG
DescriptionEfter att ha kört en taktisk TPG (med testversion, har inte provat med publicerad), så ser jag att det har blivit fel i periodhantering och periodår, se bifogat Exceldokument. T ex infaller år 13 i period 9, vilket ska vara omöjligt med ettårsperioder. Bifogar instruktioner för att återskapa fel för ett av bestånden som ger fel.
Steps To ReproducePlanWise:
1. Importera bifogat beståndsregister och välj sedan det beståndet
2. Gör följande inställningar i kontrolltabellen TreatmentModel:
  *Regeneration Settings > Number of Plants = 2200 för alla Pine-rader
  *Thinning Guide = Stem Density
3. Gör följande inställningar i kontrolltabellen Treatment Program Generator:
  *Rotation Age Adjustment Factor = 1.1
  *Fertilization Policy = FP_FinalFelling
4. Kör taktisk TPG med följande inställningar:
 *Select treatment units from: Selected areas in project
 *Number of tactical periods = 10
 *Period length = 1
 *Additional result periods = 2
 *Discount rate = 3
 *Use period midpoint = False
 *Generate empty program = True

Granska resultatvariablerna Treatment och Year i TreatmentData för det första skötselprogrammet.

Resultat: Period 7 är nu kopplad till år 15 istället för år 7, som följd av gödslingen som verkar har återställt periodlängden till fem år.
Planteringen sker 12 år efter slutavverkning istället för 2 år efter. osv.
Exemplet i Exceldokumentet är för ett annat fall, men samma typ av fel.
TagsNo tags attached.
ProductPlanWise

Activities

Peder

2021-12-29 11:57

administrator  

Fel i taktiska perioder.xlsx (11,725 bytes)

Peder

2021-12-29 12:31

administrator   ~0000446

Beståndsregisterfil

standregister_67D0h5736.csv (1,222 bytes)

Linus

2022-02-22 12:55

administrator   ~0000452

Gödsling är hårdkodad att arbeta på 5-årsperioder. Gödslingseffekten beräknas för 5 och om 10 år framåt. Behövs stor omskrivning för att komma till rätta med detta problem.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2021-12-29 11:57 Peder New Issue
2021-12-29 11:57 Peder File Added: Fel i taktiska perioder.xlsx
2021-12-29 12:30 Peder Steps to Reproduce Updated View Revisions
2021-12-29 12:30 Peder Product General => PlanWise
2021-12-29 12:31 Peder File Added: standregister_67D0h5736.csv
2021-12-29 12:31 Peder Note Added: 0000446
2021-12-29 12:41 Peder Steps to Reproduce Updated View Revisions
2022-02-22 12:55 Linus Note Added: 0000452
2022-02-22 12:56 Linus Assigned To => Linus
2022-02-22 12:56 Linus Status new => confirmed