View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000477Heureka[All Projects] TPGpublic2022-03-23 16:15
ReporterTomasLAssigned To 
PrioritynormalSeveritymajorReproducibilityalways
Status newResolutionopen 
Platformx64OSWindowsOS Version10
Product Version2.18.0 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000477: Fel vid generering av rumsligt explicita hänsynsytor som ska skötas "indpendent" i förhållande till "parent stand".
DescriptionSelective felling (SF) ska genereras för hänsynsytor. I fallet independent genereras inte SF utan gallring och slutavverkning genereras. Dessutom visas i TPG results och i Optimization results två hänsynsytor; avdelningsindentitet med extension _NC och samt en med extension NC (alltså utan understreck). I optimization results har dessa två olika Area factor.

Det fungerar som tänkt i fallet "dependent".
Steps To ReproduceDefault domain settings / 4. Retention patches within stands
Retention patches treatment: Selection
Retention patch handling: Independent
TagsNo tags attached.
ProductPlanWise

Activities

There are no notes attached to this issue.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-03-23 16:15 TomasL New Issue