View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000477HeurekaTPGpublic2022-06-09 13:35
ReporterTomasL Assigned Tojonare  
PrioritynormalSeveritymajorReproducibilityalways
Status resolvedResolutionno change required 
Platformx64OSWindowsOS Version10
Product Version2.18.0 
Fixed in Version2.18.3 
Summary0000477: Fel vid generering av rumsligt explicita hänsynsytor som ska skötas "indpendent" i förhållande till "parent stand".
DescriptionSelective felling (SF) ska genereras för hänsynsytor. I fallet independent genereras inte SF utan gallring och slutavverkning genereras. Dessutom visas i TPG results och i Optimization results två hänsynsytor; avdelningsindentitet med extension _NC och samt en med extension NC (alltså utan understreck). I optimization results har dessa två olika Area factor.

Det fungerar som tänkt i fallet "dependent".
Steps To ReproduceDefault domain settings / 4. Retention patches within stands
Retention patches treatment: Selection
Retention patch handling: Independent
TagsNo tags attached.
ProductPlanWise

Activities

There are no notes attached to this issue.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-03-23 16:15 TomasL New Issue
2022-06-09 13:35 jonare Assigned To => jonare
2022-06-09 13:35 jonare Status new => resolved
2022-06-09 13:35 jonare Resolution open => not fixable
2022-06-09 13:35 jonare Fixed in Version => 2.18.3
2022-06-09 13:35 jonare Resolution not fixable => no change required