View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000482Heureka[All Projects] Data importpublic2022-04-20 10:42
ReporterLarsAssigned To 
PrioritylowSeverityminorReproducibilityN/A
Status newResolutionopen 
Product Version2.18.0 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000482: Inforuta polygonareal vid import av åtgärdsförslag
DescriptionFrån Patrik Ulvdal:

Den här dyker upp när jag importerar skötselförslag. Det är bara att klicka förbi den, så jag vet inte vad den innebär.
TagsNo tags attached.
ProductGeneral

Activities

Lars

2022-04-20 10:42

administrator  

Inforuta polygonareal.jpg (42,095 bytes)
Inforuta polygonareal.jpg (42,095 bytes)

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-04-20 10:42 Lars New Issue
2022-04-20 10:42 Lars File Added: Inforuta polygonareal.jpg