View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000490HeurekaTPGpublic2024-04-11 10:29
ReporterLars Assigned To 
PrioritynormalSeveritymajorReproducibilityalways
Status acknowledgedResolutionopen 
Product Version2.18.2 
Summary0000490: TPG Final Felling periods Min and Max are calculated in the wrong way
DescriptionI kontrolltabellen Treatment Program Generator kan man ställa in Final Felling Period Min och Max - antal perioder efter första möjliga period för föryngringsavverkning (utifrån övriga inställningar).

Denna kontroll gäller dock inte retroaktivt/i backspegeln. Om t.ex. exempel-TU a har initial ålder 70 år och lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning är 60 år, så kommer ändå inga skötselprogram med föryngringsavverkning före 85 års ålder att skapas, med inställningen ovan (Min tre perioder, räknat från första perioden). Om exempel-TU b istället har initial ålder 40 år och lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning är 60 år, så kommer skötselprogram med föryngringsavverkning från och med 75 års ålder att skapas. Om exempel-TU c istället har initial ålder 90 år och lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning är 60 år, så kommer skötselprogram med föryngringsavverkning från och med 105 års ålder att skapas. Om exempel-TU d istället har initial ålder 120 år och lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning är 60 år, så kommer skötselprogram med föryngringsavverkning från och med 135 års ålder att skapas.

Detta beteende står i strid med beskrivningen i programmet (se bild) samt på wikin ControlTable Treatment Program Generator - Heureka Wiki (heurekaslu.se) och hjälpen Slutavverkning (heurekaslu.se) .

Följande hantering föreslås:

Ändra funktionaliteten till att "räkna bakåt" och utgå alltid från LÅF (multiplicerat med Rotation Age Adj. Fact.). Om Ålder > Max antal perioder + LSÅ, föreslå endast föryngringsavverkning i den första möjliga perioden (alltid minst en period).

Detta får följande effekter:
    
 för exempel-TU a så kommer föryngringsavverkning att föreslås i period 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8.
    
 för exempel-TU b så kommer föryngringsavverkning att föreslås i period 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13.
    
 för exempel-TU c så kommer föryngringsavverkning att föreslås i period 1, 2, 3 och 4.

 för exempel-TU d så kommer föryngringsavverkning att föreslås i period 1.
TagsNo tags attached.
ProductGeneral

Activities

There are no notes attached to this issue.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-05-17 09:16 Lars New Issue
2022-05-17 11:02 Lars Assigned To => Lars
2022-05-17 11:02 Lars Status new => assigned
2024-04-11 10:28 jonare Assigned To Lars =>
2024-04-11 10:29 jonare Assigned To => jonare
2024-04-11 10:29 jonare Status assigned => acknowledged
2024-04-11 10:29 jonare Assigned To jonare =>