View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000493Heureka[All Projects] Optimizationpublic2022-06-10 11:21
ReporterjonareAssigned Tojonare 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilitysometimes
Status resolvedResolutionfixed 
Product Version2.18.2 
Target Version2.18.4Fixed in Version2.18.4 
Summary0000493: User submitted report - No feasible solution with LPSolve
DescriptionFrom: <Hampus.Holmstrom@slu.se>
To: support heureka <support.heureka@slu.se>
Subject: No feasible solution

Vid optimering med LpSolvern får man ibland felmeddelandet ”No feasible solution”:
Man får det meddelandet även om man bara maximerar nuvärdet/tar bort jämnhetsrestriktioner och ”jämnhetssträvan” (via straffunktion) så det finns ju egentligen en lösning på optimeringsproblemet.
Är det så att man kan få detta felmeddelande fast felet egentligen beror på problemets storlek?

I det här fallet har jag knappt 5000 TUs och det tar några minuter att bygga modellen (som i princip är den vi skickar med PlanVis-installation) och sen några minuter, men inte alls i närheten av tidsgränsen (här 10 min), för att försöka lösa problemet:
Steps To ReproduceAnvänd samma optimeringsmodell som Hampus.

Två ganska strikta jämnhetsvillkor gör det fullt rimligt att det inte finns någon lösning.
TagsNo tags attached.
ProductGeneral

Activities

jonare

2022-06-03 09:10

administrator  

Max nuvärde med jämnhetskrav ver 8_bantad.Hops (73,209 bytes)

jonare

2022-06-10 11:14

administrator   ~0000469

Last edited: 2022-06-10 11:16

View 2 revisions

Reopen.

Fick samma problem själv på ganska få bestånd och la märkte till att i båda fallen returnerade lpSolve status 25.

jonare

2022-06-10 11:21

administrator   ~0000470

Updating lpsolve to latest version resolved an accuracy error thrown by lpsolve (which been referred to only as Solving status: 25 ).

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-06-03 09:10 jonare New Issue
2022-06-03 09:10 jonare Status new => assigned
2022-06-03 09:10 jonare Assigned To => jonare
2022-06-03 09:10 jonare File Added: Max nuvärde med jämnhetskrav ver 8_bantad.Hops
2022-06-03 09:11 jonare Status assigned => closed
2022-06-03 09:11 jonare Resolution open => no change required
2022-06-10 11:14 jonare Status closed => feedback
2022-06-10 11:14 jonare Resolution no change required => reopened
2022-06-10 11:14 jonare Note Added: 0000469
2022-06-10 11:14 jonare Status feedback => confirmed
2022-06-10 11:15 jonare Severity minor => major
2022-06-10 11:15 jonare Reproducibility N/A => sometimes
2022-06-10 11:15 jonare Target Version 2.18.3 => 2.18.4
2022-06-10 11:15 jonare Severity major => minor
2022-06-10 11:16 jonare Note Edited: 0000469 View Revisions
2022-06-10 11:18 jonare Changeset attached => heureka trunk r21396
2022-06-10 11:21 jonare Status confirmed => resolved
2022-06-10 11:21 jonare Resolution reopened => fixed
2022-06-10 11:21 jonare Fixed in Version => 2.18.4
2022-06-10 11:21 jonare Note Added: 0000470