View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000531Heureka[All Projects] Generalpublic2022-08-30 10:19
ReporterjonareAssigned To 
PrioritynormalSeverityfeatureReproducibilityN/A
Status newResolutionopen 
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000531: Feature request: let user define LastThinningYear as none
DescriptionHej!
Hur kan man ange i beståndregistret att ett bestånd är ogallrat? Om LastThinningYear saknas tolkar programmet det som att gallringshistorik saknas, men om man uttryckligen vill ange att beståndet är ogallrat, hur gör man då?
 
Mvh Peder
TagsNo tags attached.
ProductGeneral

Activities

There are no notes attached to this issue.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-08-30 10:19 jonare New Issue