View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000533Heureka[All Projects] Data importpublic2022-09-07 20:08
ReporterPederAssigned Tojonare 
PriorityhighSeverityminorReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
Product Version 
Target VersionFixed in Version2.19.0 
Summary0000533: Fel i framskrivning till nytt startdatum om bestånd har överståndare eller naturvårdsträd
DescriptionFår felmeddelandet
Steps To Reproduce1. Importera bifogat beståndsregister som innehåller ett bestånd med överståndarskikt (Layer=2)
2. Använd funktionen "Skriv fram till nytt startdatum", välj t ex 2022-09-02

Felmeddelande:
The value for column 'Date' in table 'StandObject' is DBNull.

Notera att Date har ett värde i registerfilen även för överståndarskiktet (Layer=2).
TagsNo tags attached.
ProductPlanWise

Activities

Peder

2022-08-31 13:23

administrator  

Test 66E6i1643 with overstorey.csv (1,460 bytes)

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-08-31 13:22 Peder New Issue
2022-08-31 13:23 Peder File Added: Test 66E6i1643 with overstorey.csv
2022-09-07 13:36 jonare Assigned To => jonare
2022-09-07 13:36 jonare Status new => assigned
2022-09-07 15:11 jonare Status assigned => resolved
2022-09-07 15:11 jonare Resolution open => fixed
2022-09-07 15:11 jonare Fixed in Version => 2.19.0
2022-09-07 20:08 jonare Changeset attached => heureka trunk r21500