View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000545HeurekaTPGpublic2022-10-18 06:58
ReporterPeder Assigned To 
PrioritynormalSeverityfeatureReproducibilityalways
Status acknowledgedResolutionopen 
Summary0000545: Limit number of gen 2-alternatives to one
DescriptionDet vore fantastiskt bra om man kunde begränsa antalet alternativ för nästkommande generationer till de x bästa, det skulle skapa minska problemen med "gigantiskt" stora databaser för mycket stora problem.
Det vore relevant också eftersom budget- och jämnhetskrav har mest relevans för de närmaste 10-20 åren.
TagsNo tags attached.
ProductPlanWise

Activities

Lars

2022-10-18 06:58

administrator   ~0000523

Lagt till i förslagslåda

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-10-07 20:36 Peder New Issue
2022-10-18 06:58 Lars Note Added: 0000523
2022-10-18 06:58 Lars Status new => acknowledged