View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000559Heureka[All Projects] TPGpublic2023-01-09 13:23
ReporterPederAssigned To 
PrioritynormalSeveritymajorReproducibilityN/A
Status resolvedResolutionopen 
Product Version2.20.0 
Target Version2.21.0Fixed in Version2.21.0 
Summary0000559: Det skapas inget skötselprogram när FF Delay Max sätts till 0
DescriptionSätter Final Felling Delay Max = 0 och så skapas inget skötselprogram, vilket det borde göra. Ett kompletterande program skapas istället.
Steps To Reproduce1. Skapa nytt projekt i PlanWise
2. Importera bifogat beståndsregister
3. Sätt Final Felay Delay Max = 0 i kontrollabellen Treatment Program Generator
4. Kör Strategisk TPG med följande val:
-Använd Periodmitt = False
-Antal perioder = 21
-Max antal program = 1

5. Resultat: "No treatment program generated according to control category settings. A complementary unmanaged program was generated. Treatmentunit: 67G8b4926"
TagsNo tags attached.
ProductPlanWise

Activities

Peder

2022-12-20 16:57

administrator  

standreg_bugg_inget_alt_skapas.csv (1,294 bytes)

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-12-20 16:57 Peder New Issue
2022-12-20 16:57 Peder File Added: standreg_bugg_inget_alt_skapas.csv
2023-01-09 13:20 Changeset attached => heureka trunk r21690
2023-01-09 13:23 Linus Status new => resolved
2023-01-09 13:23 Linus Fixed in Version => 2.21.0
2023-01-09 13:23 Linus Target Version => 2.21.0