View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000137Heureka[All Projects] Growth / productionpublic2017-11-10 10:24
ReporterPederAssigned ToLinus 
PrioritynormalSeveritymajorReproducibilityalways
Status closedResolutionfixed 
Product Version2.8.0 
Target Version2.8.1Fixed in Version2.9.0 
Summary0000137: BreedingLevel = None vid plantering trots aktivering av förädlat material
DescriptionI resultattabellen anges BreedingLevel = None trots att man har valt UseBreeding = true i StandWise
Steps To Reproduce1. Starta StandWise med en skogsdatabas som innehåller en kalmarksyta
2. Välj en kalmarksyta och simulera en plantering.
3. Ange UseBreeding = true i formuläret
4. Stega fram en period

Resultat: Treatment.BreedlingLevel = None
TagsNo tags attached.
ProductStandWise

Activities

Linus

2017-10-20 08:38

administrator   ~0000141

Breedinglevel sparas nu efter att den beräknats

Issue History

Date Modified Username Field Change
2017-10-16 11:34 Peder New Issue
2017-10-16 11:34 Peder Status new => assigned
2017-10-16 11:34 Peder Assigned To => Linus
2017-10-20 08:38 Linus Status assigned => resolved
2017-10-20 08:38 Linus Resolution open => fixed
2017-10-20 08:38 Linus Note Added: 0000141
2017-11-10 10:24 Peder Status resolved => closed
2017-11-10 10:24 Peder Fixed in Version => 2.9.0
2023-03-07 17:13 Linus Category Growth / producton => Growth / production