View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000172Heureka[All Projects] Mappublic2018-01-19 13:19
ReporterPederAssigned ToLinus 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
Status closedResolutionfixed 
Product Version 
Target Version2.10.0Fixed in Version2.10.0 
Summary0000172: Error when adding WMTS map service
DescriptionFår felmeddelande när jag försöker lägga till WMTS-anslutning.
Steps To Reproduce1, Välj HeurekaWebMap > Other layer
2. Välj WMTS-fliken och New
3. Ge ett namn och URL = https://api.lantmateriet.se/open/topowebb-ccby/v1/wmts/token/7cdfdab81eba86d0bc4fbb328165e9a/?

Resultat: Felmeddelande "Something is wrong with the connection". Om man byter ut URL:en med
https://api.lantmateriet.se/open/topowebb-ccby/v1/wmts/token/7cdfdab81eba86d0bc4fbb328165e9a/?request=GetCapabilities&service=wmts
så funkar det. Men i kombobox-listan läggs inte tjänsten till.
TagsNo tags attached.
ProductGeneral

Activities

Linus

2018-01-10 09:25

administrator   ~0000175

URL kompletteras nu automatiskt med parametrar även för WMTS.

WMTS-tjänster läggs nu till i combo boxen

Issue History

Date Modified Username Field Change
2018-01-08 09:21 Peder New Issue
2018-01-08 09:21 Peder Status new => assigned
2018-01-08 09:21 Peder Assigned To => Linus
2018-01-10 09:25 Linus Status assigned => resolved
2018-01-10 09:25 Linus Resolution open => fixed
2018-01-10 09:25 Linus Note Added: 0000175
2018-01-19 13:19 Peder Status resolved => closed
2018-01-19 13:19 Peder Fixed in Version => 2.10.0