View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000176HeurekaOptimizationpublic2018-01-19 16:38
ReporterPeder Assigned ToLinus  
PrioritynormalSeverityfeatureReproducibilityhave not tried
Status closedResolutionfixed 
Product Version2.9.3 
Target Version2.10.0Fixed in Version2.10.0 
Summary0000176: Add solver status to message after solving model
DescriptionNär man har löst en optimeringsmodell visas meddelandet "Model solved!". För att detta ska visas räcker det att en lösning ha hittats, även om lösningen inte är optimal. Användaren behöver göras uppmärksam på lösningens status också.

Om man avbryter borde man visa: "Solver cancelled by user. Solution found with status: SUBOPTIMAL (t ex). Check status window for more info."
Om tidbegränsning är uppnådd: "Solver terminated due to time limit reached. Solution found with status: SUBOPTIMAL (t ex). Check status window for more info."

TagsNo tags attached.
ProductPlanWise

Activities

Linus

2018-01-17 15:18

administrator   ~0000185

Added a SolverStatus enum that solvers can use to tell the application what caused them to terminate. This is then displayed when necessary.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2018-01-11 15:58 Peder New Issue
2018-01-17 15:18 Linus Assigned To => Linus
2018-01-17 15:18 Linus Status new => resolved
2018-01-17 15:18 Linus Resolution open => fixed
2018-01-17 15:18 Linus Note Added: 0000185
2018-01-19 12:47 Peder Fixed in Version => 2.10.0
2018-01-19 16:38 Peder Status resolved => closed