View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000177HeurekaGeneralpublic2018-01-19 13:10
ReporterPeder Assigned ToLinus  
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
Status closedResolutionfixed 
Product Version2.9.3 
Target Version2.10.0Fixed in Version2.10.0 
Summary0000177: Exception after removing forest area in StandWise
DescriptionOm man har öppnat ett bestånd i StandWise, och väljer att ta bort området, kan man ändå välja beståndet efter borttagning.
Klickar man på Refresh i TreatmentUnit-kontrollen får man en Exception.
Steps To Reproduce1. Öppna StandWise
2. Import bifogat beståndsregister och låt programmet simulera skog
3. Öppna ett av beståndet
4. Tar bort både Forest och StandRegister vid Data Management > Data Removal

Resultat: Området visas fortfarande i TreatmentUnit-kontrollen och man kan öppna bestånden,

5. Klicka på Refresh-knappen i TreatmentUnit-kontrollen

Resultat: Exception
TagsNo tags attached.
Attached Files
Kalmark T20 G20.csv (400 bytes)
ProductStandWise

Activities

Linus

2018-01-12 14:53

administrator   ~0000183

Hanterar en null-exception och sätter vald TreatmentUnit till NULL om den för tillfället valda beståndet inte längre finns i databasen efter en uppdatering.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2018-01-12 10:41 Peder New Issue
2018-01-12 10:41 Peder Status new => assigned
2018-01-12 10:41 Peder Assigned To => Linus
2018-01-12 10:41 Peder File Added: Kalmark T20 G20.csv
2018-01-12 14:53 Linus Status assigned => resolved
2018-01-12 14:53 Linus Resolution open => fixed
2018-01-12 14:53 Linus Note Added: 0000183
2018-01-19 13:10 Peder Status resolved => closed
2018-01-19 13:10 Peder Fixed in Version => 2.10.0