View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000178Heureka[All Projects] Optimizationpublic2018-05-18 16:45
ReporterPederAssigned ToLinus 
PrioritynormalSeverityfeatureReproducibilityalways
Status closedResolutionfixed 
Product Version 
Target Version2.10.0Fixed in Version2.10.2 
Summary0000178: Save optimization result metadata
DescriptionSom användare vill man kunna spara en del övergripande resultat från en optimering. Dessa sparas förslagvis i tabellen Optimization (eller i en ny tabell?).

Att spara:
-Problem type (MIP eller LP)
-Number of contraints
-Number of variables
-Number of integer variables
-Optimization status
-MIP gap (%) if available
-Solution time
-Objective function value
-Net present value (if objective funtion with name NPV is available)

Dessa variabler behöver man också ge möjlighet att visa, t ex när man högerklickar på ett optimeringsresultat.
TagsNo tags attached.
ProductPlanWise

Activities

Linus

2018-03-07 15:52

administrator   ~0000197

19037 - Feature added

Issue History

Date Modified Username Field Change
2018-01-18 09:12 Peder New Issue
2018-01-19 16:38 Peder Assigned To => Linus
2018-01-19 16:38 Peder Status new => assigned
2018-03-07 15:52 Linus Status assigned => closed
2018-03-07 15:52 Linus Resolution open => fixed
2018-03-07 15:52 Linus Note Added: 0000197
2018-05-18 16:45 Peder Fixed in Version => 2.10.2