View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000193Heureka[All Projects] TPGpublic2018-05-18 16:44
ReporterPederAssigned ToLinus 
PrioritynormalSeveritymajorReproducibilityhave not tried
Status closedResolutionfixed 
Product Version2.10.3 
Target Version2.11.0Fixed in Version 
Summary0000193: NPV different when rerunning simulation for stand where NC-areas have been created
DescriptionInträffar när man kör om en simulering för ett bestånd där NC-avsättning görs i TPG:n.

Steps To Reproduce1. Skapa nytt PlanVis-projekt
2. Importera bifogat IPAK-data
3. Sätt både Final Felling Period Min och Final Felling Period Max = 2 i kontrolltabellen Treatment Program Gen.
4. Sätt AreaProp = 8 % i kontrolltabellen Nature Conservation
5. Kör TPG för 20 perioder med periodmitt. Ange att bara ett alternativ ska sparas.
6. Kör om denna simulering via Beräkna/Kör om

Resultat: Nuvärdena blir helt olika. Även ingående volym för huvudbeståndet är olika, borde vara nästan identiska,
TagsNo tags attached.
ProductPlanWise

Activities

Peder

2018-03-07 14:18

administrator  

Växjö avd 000064 08607 0.zip (27,694 bytes)

Linus

2018-03-15 15:33

administrator   ~0000203

19061 - Bestånden lästes om efter att vissa provytor sats undan för naturvård. Detta gjorde att provytorna åter igen dök upp i de bestånd som de precis blivit undantagna ifrån.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2018-03-07 14:17 Peder New Issue
2018-03-07 14:17 Peder Status new => assigned
2018-03-07 14:17 Peder Assigned To => Linus
2018-03-07 14:18 Peder File Added: Växjö avd 000064 08607 0.zip
2018-03-15 15:33 Linus Status assigned => closed
2018-03-15 15:33 Linus Resolution open => fixed
2018-03-15 15:33 Linus Note Added: 0000203
2018-05-18 16:44 Peder Summary NPV different when rerunning simulation => NPV different when rerunning simulation for stand where NC-areas have been created