View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000203HeurekaControl categoriespublic2018-05-18 16:42
ReporterPeder Assigned ToLinus  
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
Status closedResolutionfixed 
Product Version2.10.3 
Target Version2.11.0Fixed in Version2.11.0 
Summary0000203: Control table file name should be added so user can separate different versions
DescriptionNär man har importerat en kontrolltabell från en fil, finns det ingen information om vilken fil man har importerat. Lägg till två property (readable only) som visar namnet (=filnamn utan ändelse) och sökvägen. Alternativt visa hela sökvägen när man markera med musen, men i själv propertyt-cellen visa bara filnamnet (utan ändelse), om inte för krångligt?
TagsNo tags attached.
ProductPlanWise

Activities

Linus

2018-04-12 13:58

administrator   ~0000213

Sparar och visar importerade filnamnet längst upp i egenskapslistan om kontrolltabellen är importerad.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2018-04-09 13:25 Peder New Issue
2018-04-12 13:58 Linus Assigned To => Linus
2018-04-12 13:58 Linus Status new => closed
2018-04-12 13:58 Linus Resolution open => fixed
2018-04-12 13:58 Linus Note Added: 0000213
2018-05-18 16:42 Peder Fixed in Version => 2.11.0
2018-05-18 16:42 Peder Summary Control table name property => Control table file name should be added so user can separate different versions