View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000335Heureka[All Projects] Forest Domain Builderpublic2022-06-16 15:59
ReporterTomasLAssigned ToLinus 
PrioritynormalSeveritymajorReproducibilityhave not tried
Status closedResolutionunable to reproduce 
Platformx64OSWindowsOS Version10
Product Version2.15.4 
Target VersionFixed in Version2.18.4 
Summary0000335: Byta domän för en avdelning med kartverktyget fungerar inte
DescriptionIntial state / Karta. Markerar en avdelning med pekaren, högerklickar, väljer "Add to existing forest domain". Inget händer. Prövar att därefter på nytt Calculate initial state, inget händer.
TagsNo tags attached.
ProductGeneral

Activities

Linus

2020-04-30 13:58

administrator   ~0000328

Kan inte återskapa. Jag får direkt upp en dialog för att välja vilken skogsdomän att lägga till i. Landskap8. Kan projekt bifogas?

TomasL

2020-04-30 14:23

reporter   ~0000329

Prövade nu igen, fungerar men tar låååång tid innan dialogrutan Select Forest Domain kommer upp, väntade nog inte tillräckligt länge tidigare. Ska det ta så lång tid? Litet material, Fagerdal.

Linus

2020-04-30 14:24

administrator   ~0000330

Ah, då förstår jag. Jag ska se vad det är som kan ta så pass lång tid.

Peder

2020-06-02 08:56

administrator   ~0000340

Jag kan inte heller återskapa, rutan kommer upp direkt.

Linus

2022-06-16 15:59

administrator   ~0000473

Unable to reproduce

Issue History

Date Modified Username Field Change
2020-04-16 13:56 TomasL New Issue
2020-04-30 13:58 Linus Assigned To => Linus
2020-04-30 13:58 Linus Status new => feedback
2020-04-30 13:58 Linus Note Added: 0000328
2020-04-30 14:23 TomasL Note Added: 0000329
2020-04-30 14:23 TomasL Status feedback => assigned
2020-04-30 14:24 Linus Note Added: 0000330
2020-06-02 08:56 Peder Note Added: 0000340
2022-06-16 15:59 Linus Status assigned => closed
2022-06-16 15:59 Linus Resolution open => unable to reproduce
2022-06-16 15:59 Linus Fixed in Version => 2.18.4
2022-06-16 15:59 Linus Note Added: 0000473