View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000462Heureka[All Projects] TPGpublic2022-02-22 15:14
ReporterPederAssigned ToLinus 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
Product Version 
Target VersionFixed in Version2.18.0 
Summary0000462: Seed trees removed too early in tactical TPG
DescriptionOm man väljer Final Felling with Seedtrees + Natural Regeneration i taktisk TPG med periodlängd ett år så avverkas fröträden redan ett år efter slutavverkning, istället för angiven Removal Time (som är fem år om inte annat angetts).
Steps To Reproduce1. Ange i Regeneration Settings att föryngring ska göras med fröträdsföryngring (Final felling method = Seed trees)
2. Kör taktisk TPG med 10 ettårsperioder + två extra femårsperioder på bestånd nr 4 i landskap 8 (eller annat bestånd som kan slutavverkas redan år 0). Jag körde UTAN periodmitt.

Resultat: Fröträden avvecklas redan efter ett år. Verkar som om det i koden antas att periodlängden alltid är fem år.
TagsNo tags attached.
ProductPlanWise

Activities

Linus

2022-02-22 15:14

administrator   ~0000453

Now takes period length into account when removing overstorey

Issue History

Date Modified Username Field Change
2021-12-29 10:40 Peder New Issue
2022-02-22 15:14 Changeset attached => heureka testrelease r21181
2022-02-22 15:14 Linus Assigned To => Linus
2022-02-22 15:14 Linus Status new => resolved
2022-02-22 15:14 Linus Resolution open => fixed
2022-02-22 15:14 Linus Fixed in Version => 2.18.0
2022-02-22 15:14 Linus Note Added: 0000453