View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000465Heureka[All Projects] Mappublic2022-02-22 09:53
ReporterPederAssigned ToLinus 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilitysometimes
Status resolvedResolutionfixed 
Product Version2.17.7 
Target VersionFixed in Version2.18.0 
Summary0000465: Result map show wrong stand age in TreatmentUnitInfo window for tactical TPG result
DescriptionUnder Optimization Results > Map > TreatmentUnit Info visas Mean Age. Denna visar i flera fall fel ålder när man stegar fram över perioder för en taktisk TPG.
Steps To Reproduce1. Använd samma data som in buggrapport 464
2. Kör en taktiskt TPG med 10 ettårsperioder, utan periodmitt
3. Notera att bestånd 67d1i7939 har en ingående ålder på 60 år
4. Visa det taktiska resultatet i kartan och stega fram över perioder. Klicka på bestånd 67d1i7939 (för varje period) och notera värdet på Mean Age i TreatmentUnit Info-fönstret.

Resultat:
Ålder period 0 (år 0): 60
Ålder period 1 (år 1): 0 (borde vara 61, slutavverkningen sker först efter ca 10 år)

Det verkar som om ålder visas för alternativ nr 1 istället för det valda alternativet.
TagsNo tags attached.
ProductPlanWise

Activities

Linus

2022-02-22 09:53

administrator   ~0000451

Now uses correct alternative number when viewing optimization results in Map view

Issue History

Date Modified Username Field Change
2021-12-30 15:57 Peder New Issue
2021-12-30 16:05 Peder Reproducibility always => sometimes
2021-12-30 16:05 Peder Steps to Reproduce Updated View Revisions
2022-02-22 09:53 Changeset attached => heureka testrelease r21179
2022-02-22 09:53 Linus Assigned To => Linus
2022-02-22 09:53 Linus Status new => resolved
2022-02-22 09:53 Linus Resolution open => fixed
2022-02-22 09:53 Linus Fixed in Version => 2.18.0
2022-02-22 09:53 Linus Note Added: 0000451