View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000467Heureka[All Projects] Report generatorpublic2022-02-01 17:52
ReporterThomasAssigned ToThomas 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
Platformx64OSWindowsOS Version10
Product Version2.18.0 
Target Version3.0.0Fixed in Version2.18.0 
Summary0000467: Varningsruta för "efter-värden i rapportbyggaren"
DescriptionNär jag försöker sammanfatta de nya resultatvariablerna för granbarkborre- och stormriskindex (efter), så får jag följande fel i rapportbyggaren:
 

Värden beräknas dock, jag kan se de i Results – Details, så det verkar vara någon inbyggt varning i rapportbyggaren?
TagsNo tags attached.
ProductGeneral

Activities

Thomas

2022-01-31 13:33

administrator  

Thomas

2022-02-01 17:52

administrator   ~0000447

Issue fixed in the branch branches/FixAfterRWarning

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-01-31 13:33 Thomas New Issue
2022-01-31 13:33 Thomas Status new => assigned
2022-01-31 13:33 Thomas Assigned To => Thomas
2022-01-31 13:33 Thomas File Added: Varningsruta för efter-värden i rapportbyggaren.png
2022-02-01 17:52 Thomas Status assigned => resolved
2022-02-01 17:52 Thomas Resolution open => fixed
2022-02-01 17:52 Thomas Fixed in Version => 2.18.0
2022-02-01 17:52 Thomas Note Added: 0000447