View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000469Heureka[All Projects] Generalpublic2022-02-21 10:40
ReporterPederAssigned ToLinus 
PriorityurgentSeveritymajorReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000469: Different harvest cost i test version 2.18.0.4 of StandWise and PlanWise
DescriptionSomething strange in RC 2.18.0.4 with Harvest Cost.
Wrong number of stems is used when calculating cost.
Steps To ReproduceUtgå från projekt med default-inställningar och databas med Landskap8 som demodata
Kör slutavverkning i period 1 (år 0), för avdelning 4 i landskap 8.
I PlanWise, sätt Final Felliing Period Max = 0 kör TPG utan periodmitt.
Jämför Financial Value.Harvesting Cost

Resultat:
StandWise: 11451
PlanWise; 11895

Både är fel, och är beräknade på fel stamantal (896 st/ha i StandWise och 935 st/ha i PlanWise i debug-läge). Kosnaden ska bli 8074 kr, vilket fås om man använder korrekt stamantal på 605 st/ha, och som man får i publicerad version 2.17.7.

Jag får stora skillnader i avverkningskostnader trots identiska uttag också när jag använder min plugin för avverkningskostnader.
TagsNo tags attached.
ProductGeneral

Activities

Peder

2022-02-17 13:41

administrator   ~0000448

Last edited: 2022-02-17 13:46

View 2 revisions

Upptäckte något i StandWise, hoppas det kan vara till hjälp. Det är något knas i beräkningen av antal stammar som tas ut, och som står kvar:

Om man t ex tittar på värdena som i anropet till HarvesterTime (rad 693 i CostCalculatorSkogforskAdvanced):

nharv (CutStemsTot) är 605 i första anropet och 896 i det andra. Med tanke på att det bara finns 605 st/ha är det fel i andra anropet.
nResidual (_nbStemsAfter) är 0 i första anropet och 5380 st/ha i det andra (dvs. föryngringens stamantal istället för antalet direkt efter avverkningen)

Linus

2022-02-21 10:40

administrator   ~0000449

Fixat. Var aldrig bugg i släppt version så sätter inget "Fixed in version"-värde.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-02-16 12:47 Peder New Issue
2022-02-17 13:41 Peder Note Added: 0000448
2022-02-17 13:46 Peder Note Edited: 0000448 View Revisions
2022-02-18 09:10 Peder Description Updated View Revisions
2022-02-18 09:13 Peder Steps to Reproduce Updated View Revisions
2022-02-18 12:37 Peder Steps to Reproduce Updated View Revisions
2022-02-21 10:39 Linus Changeset attached => heureka testrelease r21176
2022-02-21 10:40 Linus Assigned To => Linus
2022-02-21 10:40 Linus Status new => resolved
2022-02-21 10:40 Linus Resolution open => fixed
2022-02-21 10:40 Linus Note Added: 0000449