View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000485Heureka[All Projects] Data importpublic2022-05-30 09:03
ReporterPederAssigned ToLinus 
PrioritynormalSeveritymajorReproducibilityN/A
Status resolvedResolutionfixed 
Product Version 
Target VersionFixed in Version2.18.3 
Summary0000485: Inventory date in stand register file is ingored
DescriptionHar för mig att detta fel har fixats men varkar vara tillbaka.
Har inventeringsdatum 2022-04-26 i registerfilen men får 2022-07-01 efter import.

Steps To ReproduceImportera bifogad beståndsregisterfil.
Granska ingående tillstånd: StandObjectData.Date och TreatmentUnit.Date är 2022-07-01 istället för 2022-04-26

TagsNo tags attached.
ProductGeneral

Activities

Peder

2022-04-26 18:06

administrator  

importfel datum.csv (1,454 bytes)

Linus

2022-05-30 09:03

administrator   ~0000465

Now parses entire date as DateTime

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-04-26 18:06 Peder New Issue
2022-04-26 18:06 Peder File Added: importfel datum.csv
2022-05-18 13:45 Changeset attached => heureka trunk r21347
2022-05-30 09:03 Linus Assigned To => Linus
2022-05-30 09:03 Linus Status new => resolved
2022-05-30 09:03 Linus Resolution open => fixed
2022-05-30 09:03 Linus Fixed in Version => 2.18.3
2022-05-30 09:03 Linus Note Added: 0000465