View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000487Heureka[All Projects] TPGpublic2022-05-30 11:38
ReporterLarsAssigned ToLinus 
PrioritynormalSeveritymajorReproducibilityN/A
Status closedResolutionno change required 
Product Version2.18.2 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000487: TPG CC setting Thinning Period Delay Max Gen 2 is not considered when generating TPG:s
DescriptionIn a limited trial, I get no alteration of thinning periods in generation 2, when changing the parameter value from default 0 to 2.

Please verify if the parameter is implemented as expected. Example data can be provided.
TagsNo tags attached.
ProductGeneral

Activities

Lars

2022-05-12 08:49

administrator  

66F7d4195_ThGen2.PNG (246,411 bytes)
66F7d4195_ThGen2.PNG (246,411 bytes)
ThDelMaxGen2.PNG (139,842 bytes)
ThDelMaxGen2.PNG (139,842 bytes)

Linus

2022-05-17 15:01

administrator   ~0000464

Av allt att döma verkar det fungera som det ska. Kravet är att förra generationen och nya generationen ska vara samma kontrollkategori när skötselspecifikationerna för den nya generationen plockas fram. Sedan är det ju inte säkert att alla gallringstidpunkter syns i de resulterande programmen, ifall dessa program har lägre NPV än de tidigare gallringarna.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-05-12 08:49 Lars New Issue
2022-05-12 08:49 Lars File Added: 66F7d4195_ThGen2.PNG
2022-05-12 08:49 Lars File Added: ThDelMaxGen2.PNG
2022-05-17 11:01 Lars Assigned To => Linus
2022-05-17 11:01 Lars Status new => assigned
2022-05-17 15:01 Linus Status assigned => feedback
2022-05-17 15:01 Linus Note Added: 0000464
2022-05-30 11:38 Linus Status feedback => closed
2022-05-30 11:38 Linus Resolution open => no change required