View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000524Heureka[All Projects] Generalpublic2022-08-12 14:41
ReporterjonareAssigned Tojonare 
PrioritynormalSeveritymajorReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
Product Version2.18.3 
Target Version2.19.0Fixed in Version2.19.0 
Summary0000524: Import Stand Register and Map unhandled exception
DescriptionFrån Lars: Skapar ett Buffer-dataset med funktionaliteten som nås via kartfönstret. När jag sedan ska importera det skapade datasetet kommer följande felmeddelande.
TagsNo tags attached.
ProductGeneral

Activities

jonare

2022-08-12 14:41

administrator   ~0000497

ImportStandRegisterAndMapDialog sent null instead of a string to StandStandRegisterAndMapImporter

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-08-12 14:27 jonare New Issue
2022-08-12 14:27 jonare Status new => assigned
2022-08-12 14:27 jonare Assigned To => jonare
2022-08-12 14:29 jonare Changeset attached => heureka trunk r21458
2022-08-12 14:41 jonare Status assigned => resolved
2022-08-12 14:41 jonare Resolution open => fixed
2022-08-12 14:41 jonare Fixed in Version => 2.19.0
2022-08-12 14:41 jonare Note Added: 0000497