View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000527HeurekaGeneralpublic2022-08-23 14:48
ReporterLinus Assigned ToLinus  
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityN/A
Status resolvedResolutionfixed 
Product Version2.18.3 
Target Version2.19.0Fixed in Version2.19.0 
Summary0000527: When opening a RegWise project with inventory years, the analysis area is not intact
DescriptionFrån JE:
När jag stänger ett RegWise projekt och öppnar det igen är inte alla taxytor som jag hade selekterat i projektet med, utan bara ungefär hälften så många. Jag kunde återskapa detta i RC versionen, men jag har för mig att jag sett detta beteende även tidigare.
Jag hade valt ut alla ytor som inventerades under ett enda år. Bra om det kan fixas eftersom det kan leda till allvarliga fel om användaren inte är uppmärksam.
TagsNo tags attached.
ProductRegWise

Activities

Linus

2022-08-22 15:25

administrator   ~0000506

Project area control would enable tree view checks events while in the process of calculating check state. Would cause updates to the selected areas

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-08-18 16:18 Linus New Issue
2022-08-22 08:56 Linus Assigned To => Linus
2022-08-22 08:56 Linus Status new => assigned
2022-08-22 15:14 Changeset attached => heureka trunk r21469
2022-08-22 15:25 Linus Status assigned => resolved
2022-08-22 15:25 Linus Resolution open => fixed
2022-08-22 15:25 Linus Fixed in Version => 2.19.0
2022-08-22 15:25 Linus Note Added: 0000506
2022-08-23 14:48 Changeset attached => heureka trunk r21470