View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000532Heureka[All Projects] Forest Domain Builderpublic2022-09-20 09:04
ReporterPederAssigned To 
PrioritynormalSeverityfeatureReproducibilityN/A
Status closedResolutionwon't fix 
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000532: Allow "begins with" in conditions on strings i Conditional Control Tables
DescriptionVore fint om man kunde ange om matchningen av textvärde ska ta hänsyn till versaler (default ignore) och om det ska var matchning av helt uttryck eller bara början av det.
TagsNo tags attached.
ProductPlanWise

Activities

Lars

2022-09-20 09:04

administrator   ~0000516

Finns absolut en poäng. Läggs i förslagslåda och öppnas under nytt ärende när det är så dags.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-08-30 13:48 Peder New Issue
2022-09-20 09:04 Lars Status new => closed
2022-09-20 09:04 Lars Resolution open => won't fix
2022-09-20 09:04 Lars Note Added: 0000516