View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000558Heureka[All Projects] Data importpublic2023-01-10 12:19
ReporterPederAssigned ToLars 
PrioritynormalSeveritymajorReproducibilityalways
Status closedResolutionfixed 
Product Version2.20.0 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000558: Fel diameter vid import av Treelist
DescriptionVid import med valet "Import Tree List" får träden en annan diameter än den i filen. Höjd och stamantal stämmer.
Steps To ReproduceImportera bifogat dataset med importvalet "Import Tree List"
Resultat: T ex för beståndet Tall_20 cm borde diametern bli 20 cm för varje träd men blir 52.2 cm.
TagsNo tags attached.
ProductPlanWise

Activities

Peder

2022-12-20 14:26

administrator  

trees.zip (934 bytes)

Lars

2023-01-10 12:16

administrator   ~0000536

Ändra PlotType i plots.csv till 1, så blir diametern som förväntat vid import.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-12-20 14:26 Peder New Issue
2022-12-20 14:26 Peder File Added: trees.zip
2023-01-10 12:16 Lars Note Added: 0000536
2023-01-10 12:17 Lars Assigned To => Lars
2023-01-10 12:17 Lars Status new => closed
2023-01-10 12:19 Lars Resolution open => fixed