View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000572HeurekaTPGpublic2023-03-07 17:14
ReporterPeder Assigned ToLinus  
PrioritynormalSeveritymajorReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
Fixed in Version2.21.0 
Summary0000572: Inget skötselprogram skapat
DescriptionMed bifogad kontrollkategori och beståndsdata skapas inget skötselprogram.
Steps To Reproduce1. Skapa nytt projekt i PlanWise och lägg till den bifogade kontrollkategori-filen i TPG-settings (finns i bifogad zip-fil)
2. Ange att generation 1 ska skötas med denna kontrollkategori och generation 2 med Default Control Category
3. Importera bifogat bestånd (finns i bifogad zip-fil)
4. Kör TPG utan periodmitt

Inställningarna är lite speciella, så att Min Final Felling Age för contortta är satt till 20 år i kontrolltabellen Treatment Model, och slutavverkning ska göras så tidigt som möjligt (Min Final Felling Period Min = Final Felling Period Max = 0). I de flesta fall funkar inställningarna.

Resultat: "No treatment program generated according to control category settings. A complementary unmanaged program was generated. Treatmentunit: 68E9d7858"
Förväntat resultat: Ett sköstelprogram borde skapas med Final Felling i period 1, då åldern passerat 20 år.

Additional InformationJag har kikat på din bugg. Jag hade först en tanke om att det inte skulle gå att slutavverka Saplings, men när jag släppte på FF Period Delay Max = 0 så började TPG:n slutavverka Saplings, dock efter en obligatorisk röjning! Jag ställde därför om Always Cleaning till False och då slutavverkar den direkt första perioden enligt önskemål.
 
Så där har du en workaround, sen behöver vi se över om det ska vara på det viset eller inte.
TagsNo tags attached.
Attached Files
ProductPlanWise

Activities

Linus

2023-03-02 12:00

administrator   ~0000548

Slutavverkningen blir applicerbar i period 0. Detta eftersom beståndet är 17 år, LSÅ är 20 och vi har bestämt att slutavverkning får utföras i den *period* där LSÅ passeras.

Eftersom beståndet är så pass ungt är röjning också applicerbart i period 0, och Always Cleaning säger att "om röjning är applicerbart i något av programmen, ska alla program ha röjning".

Detta blir ett edge case eftersom röjningstidpunkt och slutavverkningstidpunkt vanligtvis inte infaller i samma period. Enklast vore att endast tillåta röjning fram till perioden innan slutavverkning (-1 i detta fall), och det skulle göra att röjning ej är applicerbart i detta fall så "Always Cleaning" skulle inte förkasta programmet.

Linus

2023-03-07 17:14

administrator   ~0000551

Max range for cleaning is now the period before final felling

Issue History

Date Modified Username Field Change
2023-02-21 10:31 Peder New Issue
2023-02-21 10:31 Peder File Added: Contortaskötsel - LSÅ 20 år.zip
2023-02-22 09:47 Lars Assigned To => Lars
2023-02-22 09:47 Lars Status new => acknowledged
2023-02-22 09:47 Lars Additional Information Updated
2023-02-28 10:10 Linus Assigned To Lars => Linus
2023-03-02 12:00 Linus Note Added: 0000548
2023-03-02 12:12 Changeset attached => heureka trunk r21797
2023-03-07 17:14 Linus Status acknowledged => resolved
2023-03-07 17:14 Linus Resolution open => fixed
2023-03-07 17:14 Linus Fixed in Version => 2.21.0
2023-03-07 17:14 Linus Note Added: 0000551