View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000575HeurekaTPGpublic2023-04-11 10:56
ReporterJohanna Assigned Tojonare  
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
Status closedResolutionunable to reproduce 
Product Version2.20.0 
Summary0000575: Går ej att lägga till kontrolltabell Cost and Revenue till en kontrollkategori
DescriptionNär jag försöker lägga till kontrolltabellen 'cost and revenue' till en kontrollkategori får jag felmeddelande och programmet låser sig (se bifogat utklipp av felmeddelandet)
TagsNo tags attached.
Attached Files
ProductGeneral

Activities

jonare

2023-03-14 08:55

administrator   ~0000552

Kan ej återskapa/behöver mer information

jonare

2023-04-11 10:56

administrator   ~0000556

Inte lyckats återskapa.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2023-02-27 15:29 Johanna New Issue
2023-02-27 15:29 Johanna File Added: Felmeddelande kontrolltabell.PNG
2023-02-28 10:09 jonare Assigned To => jonare
2023-02-28 10:09 jonare Status new => assigned
2023-03-14 08:55 jonare Status assigned => feedback
2023-03-14 08:55 jonare Note Added: 0000552
2023-04-11 10:56 jonare Status feedback => closed
2023-04-11 10:56 jonare Resolution open => unable to reproduce
2023-04-11 10:56 jonare Note Added: 0000556