View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000603Heureka[All Projects] Growth / productionpublic2023-08-21 09:59
ReporterPederAssigned ToLinus 
PrioritynormalSeveritymajorReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
Product Version2.21.3 
Target Version2.21.4Fixed in Version2.21.4 
Summary0000603: Stand age increases with 10 years when doing projection for 2 months
DescriptionBeståndsåldern ökar oväntat mycket i ett bestånd som har hänynsträd.
Steps To Reproduce1. Importera bifogat beståndsregister och låt simulera träd
2. Gör framskrivning till 2023-09-01

Förväntat resultat:
Beståndsåldern borde inte öka så mycket efter bara 2 månaders framskivning
Faktiskt resultat:
Beståndsålder ökar med drygt 10 år
TagsNo tags attached.
ProductPlanWise

Activities

Peder

2023-07-31 10:32

administrator  

65D9g8893_HANSYN_test.csv (1,898 bytes)

Linus

2023-08-21 09:58

administrator   ~0000572

Overstorey trees from database are no longer converted to regular trees during simulation, even if their diameter is lower than the threshold

Issue History

Date Modified Username Field Change
2023-07-31 10:32 Peder New Issue
2023-07-31 10:32 Peder File Added: 65D9g8893_HANSYN_test.csv
2023-08-21 09:24 Changeset attached => heureka trunk r22083
2023-08-21 09:57 Changeset attached => heureka trunk r22084
2023-08-21 09:58 Linus Assigned To => Linus
2023-08-21 09:58 Linus Status new => resolved
2023-08-21 09:58 Linus Resolution open => fixed
2023-08-21 09:58 Linus Fixed in Version => 2.21.4
2023-08-21 09:58 Linus Note Added: 0000572
2023-08-21 09:59 Linus Product Version => 2.21.3
2023-08-21 09:59 Linus Target Version => 2.21.4