View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000607Heureka[All Projects] Data importpublic2023-08-21 11:13
ReporterPederAssigned ToLinus 
PrioritynormalSeverityblockReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
Product Version2.21.3 
Target Version2.21.4Fixed in Version2.21.4 
Summary0000607: Fel vid simulering av trädlista för bestånd när slutet på ungskogsfas
DescriptionFelmeddelande att grundyta saknas trots att medelhöjden < 7 m
Programmet borde själv simulera ungskog, och sedan konvertera om systemet tycker att trädhöjden är för hög.
Uppstår bara om "Låt systemet beräknat trädhöjder.." är avmarkerat
Steps To Reproduce1. Importera bifogat beståndsregister
2. Låt simulera trädlista. Avmarkera "Låt systemet beräkna trädhöjder..."
TagsNo tags attached.
ProductPlanWise

Activities

Peder

2023-08-15 14:53

administrator  

BESK2HEUREKA_20220921_1stand_test.csv (1,300 bytes)

Linus

2023-08-21 11:13

administrator   ~0000573

Import data had mean heights per species that were > 7 m. Added warning to stand register importer.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2023-08-15 14:53 Peder New Issue
2023-08-15 14:53 Peder File Added: BESK2HEUREKA_20220921_1stand_test.csv
2023-08-21 10:51 Changeset attached => heureka trunk r22085
2023-08-21 11:13 Linus Product Version => 2.21.3
2023-08-21 11:13 Linus Fixed in Version => 2.21.4
2023-08-21 11:13 Linus Target Version => 2.21.4
2023-08-21 11:13 Linus Assigned To => Linus
2023-08-21 11:13 Linus Status new => resolved
2023-08-21 11:13 Linus Resolution open => fixed
2023-08-21 11:13 Linus Note Added: 0000573