View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000615HeurekaGeneralpublic2023-09-25 11:50
Reporterjonare Assigned ToLinus  
PrioritynormalSeverityminorReproducibilitysometimes
Status resolvedResolutionduplicate 
Fixed in Version2.22.0 
Summary0000615: Column tooltip bound to wrong columns
DescriptionPEW: När jag hovrar över kolumnrubriken till höger om den kolumn jag är intresserad kommer förklaringen fram för kolumnen till vänster.
TagsNo tags attached.
Attached Files
tooltipcolumn.png (127,227 bytes)   
tooltipcolumn.png (127,227 bytes)   
ProductGeneral

Activities

Linus

2023-09-25 11:50

administrator   ~0000579

Fixed with bug 614

Issue History

Date Modified Username Field Change
2023-09-18 09:09 jonare New Issue
2023-09-18 09:09 jonare File Added: tooltipcolumn.png
2023-09-25 11:50 Linus Assigned To => Linus
2023-09-25 11:50 Linus Status new => resolved
2023-09-25 11:50 Linus Resolution open => duplicate
2023-09-25 11:50 Linus Fixed in Version => 2.22.0
2023-09-25 11:50 Linus Note Added: 0000579