View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000615Heureka[All Projects] Generalpublic2023-09-25 11:50
ReporterjonareAssigned ToLinus 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilitysometimes
Status resolvedResolutionduplicate 
Product Version 
Target VersionFixed in Version2.21.4 
Summary0000615: Column tooltip bound to wrong columns
DescriptionPEW: När jag hovrar över kolumnrubriken till höger om den kolumn jag är intresserad kommer förklaringen fram för kolumnen till vänster.
TagsNo tags attached.
ProductGeneral

Activities

jonare

2023-09-18 09:09

administrator  

tooltipcolumn.png (127,227 bytes)
tooltipcolumn.png (127,227 bytes)

Linus

2023-09-25 11:50

administrator   ~0000579

Fixed with bug 614

Issue History

Date Modified Username Field Change
2023-09-18 09:09 jonare New Issue
2023-09-18 09:09 jonare File Added: tooltipcolumn.png
2023-09-25 11:50 Linus Assigned To => Linus
2023-09-25 11:50 Linus Status new => resolved
2023-09-25 11:50 Linus Resolution open => duplicate
2023-09-25 11:50 Linus Fixed in Version => 2.21.4
2023-09-25 11:50 Linus Note Added: 0000579