View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000640HeurekaTPGpublic2023-11-20 16:00
ReporterPeder Assigned ToLinus  
PrioritynormalSeveritymajorReproducibilityalways
Status feedbackResolutionopen 
Product Version2.21.3 
Summary0000640: Different volume in period 0 than initial state
DescriptionVolymen enligt ingående tillstånd borde bli densamma som volymen i period 0 när man kör TPG, men för ungskog blir det ofta vissa skillnader.
Steps To Reproduce1. Importera bifogat beståndsregister i PlanWise
2. Beräkna ingående tillstånd, notera att ForestData.Volume (incl overstorey) = 2.25
3. Kör TPG med fri utveckling
4. Notera volymen i period 0 = 1.64

Varför blir volymerna olika?
TagsNo tags attached.
Attached Files
standreg_olika_vol_i_res_och_initstate.csv (1,223 bytes)   
AreaLevel2;AreaLevel3;StandId;date;Layer;Register;ProdArea;NCArea;CoordEast;CoordNorth;Altitude;SKSManagementClass;BlueTargetClass;MaturityClass;SiteIndexSpecies;SIS;SIH;SI_Management;VegetationType;BottomLayer;Ditch;SoilMoistureCode;SoilDepth;SoilWater;Texture;SoilBearingCapacity;Surface;Slope;SlopeDirectionNorthEast;TerrainTrspDist;H;DGV;MeanAge;G;N;V;CAI;EvenAgedCode;PropPine;PropSpruce;PropBirch;PropAspen;PropOak;PropBeech;PropOtherBroadleaf;PropSouthernBroadleaf;PropContorta;PropLarch;HPine;HSpruce;HBirch;HAspen;HOak;HBeech;HOtherBroadleaf;HSouthernBroadleaf;HContorta;HLarch;DgPine;DgSpruce;DgBirch;DgAspen;DgOak;DgBeech;DgOtherBroadleaf;DGSouthernBroadleaf;DgContorta;DgLarch;UserDefined1;UserDefined2;UserDefined3;UserDefined4;UserDefined5;UserDefined6;UserDefined7;UserDefined8;UserDefined9;UserDefined10;LastThinningYear;LastFertilizationYear;RegenerationMethod;RegenerationSpecies;RegenerationBreeded;Note
26;262;66E5i1832;2023-09-08;1;;0.0362;0.0000;483330;6651835;264;NO;;;G;24;24;24;;;0;;;;;3;2;2;0;;1.18;;9;;2182;0.15;0;;0.0834097;0.874885;0.0417049;0;0;0;0;0;0;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6;;;;;6.1;;;;;;;;;;SampleGroup: Avsatt och hänsyn**G set to null**Dg set to null Nktyp: Altitude missing?:False
ProductPlanWise

Activities

Linus

2023-11-20 16:00

administrator   ~0000591

Aktiveringstidpunkterna blir olika för den initiala föryngringen eftersom ingående tillstånd beräknas utan periodmitt, men simuleringen görs med. Vi söker den period-brytpunkt som ligger närmast aktiveringsåldern 5,13 år. Utan periodmitt blir det period 1 (5 år). Med periodmitt under simuleringen blir det istället period 2 (7,5 år). Träden kommer alltså nå aktiveringsålder något senare under simuleringen med dessa förutsättningar och interpoleras därför till en lägre ålder i ingående tillstånd.

Jag vet inte om det blir mer rätt att tvinga ingående föryngringar att göras utan periodmitt inräknat, för när vi sedan börjar växa så kommer istället aktiveringstidpunkten att hamna i en för tidig period. Detta behöver diskuteras.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2023-11-01 13:42 Peder New Issue
2023-11-01 13:42 Peder File Added: standreg_olika_vol_i_res_och_initstate.csv
2023-11-01 13:42 Peder Description Updated
2023-11-20 16:00 Linus Assigned To => Linus
2023-11-20 16:00 Linus Status new => feedback
2023-11-20 16:00 Linus Note Added: 0000591