Tillgänglighet och Support

From Heureka Wiki
(Redirected from Tillgänglighet och Support)
Jump to navigation Jump to search
Gratis tillgängligt
Programvarorna är gratis och kan hämtas, se Registrering och hämtning.
Förvaltning
Skogliga hållbarhetsanalyser på SLU ansvarar för förvaltningen av systemet.


Support
Det finns idag ingen garanterad tillgång till gratis personlig support. Användaren hänvisas i första hand till:
- Teknisk support:
Heurekasystemet är ett mycket komplext system och vi rekommenderar att ta någon av de kurser i Heureka som ges årligen. Våra resurser att ge support i användandet är begränsade och vi svarar på frågor i mån av tid.
Buggar och felaktigheter rapporteras till support.heureka@slu.se.
- Akademisk support
Akademisk support i form av analyskompetens inom forskningsprojekt kan vi bidra med. Det är en fördel om vi är inkluderade redan i ansökningsprocessen. Nya funktionaliteter kräver ofta extern finansiering och behöver planeras i god tid. Förfrågningar om akademisk support och samarbete riktas till support.heureka@slu.se.
För tidskrävande support tar vi betalt för arbetstid och/eller inkluderas som medförfattare eller biträdande handledare av t ex examensarbeten.
- Kommersiell support
Förfrågningar om kommersiell support riktas till support.heureka@slu.se. Den tid som överskrider en timmes arbetstid under loppet av en månad faktureras enligt timtaxa 1200 kr timmen exkl. moms.
Det finns möjlighet att diskutera och teckna tjänsteavtal, så kallade Service Level Agreements, där SHa garanterar en viss mängd support inom en viss tidsram, efter avrop. Kontakta programchefen för SHa för mer information.
Registrerade användare
Som registrerad användare får du nyhetsbrev om uppgraderingar etc.