Definition:DecayClass/sv

From Heureka Wiki
Jump to: navigation, search

För att beskriva nedbrytningsgraden för död ved används Riksskogstaxerings klassificering (variabel "NEBRYTNINGSG", http://heurekaslu.org/mw/images/3/36/RIS_Falt.pdf, avsnitt 7:28):

Nedbrytningsklass Beskrivning
0 Rå ved. Åsätts exv. färska vindfällen så länge gröna barr eller blad finns kvar. Dessutom klassas träd med rått kambium som rå ved även om levande barr eller blad saknas
1 Hård död ved. Om stammens volym består till mer än 90 % av hård död ved med en tillika hård mantelyta. Stammen ska vara mycket lite påverkad av vednedbrytande organismer.
2 Något nedbruten död ved. Om stammens volym består till 10-25 % av mjuk ved. Resterande andel utgörs av hård ved. Redskap, t.ex. en jordsond, kan tryckas genom mantelytan men ej genom hela splintveden.
3 Nedbruten död ved. Om stammens volym består till 26-75 % av mjuk eller mycket mjuk ved.
4 Mycket nedbruten död ved. Om stammens volym består till 76-100 % av mjuk eller mycket mjuk ved. Redskap, t.ex. jordsond, kan tryckas genom hela stammen. Dock kan hård kärna förekomma.