Definition:TreatmentCode

From Heureka Wiki
Jump to: navigation, search

Treatment Codes

English Swedish Short name Number Code Comment
Planting Plantering Pl 1
Natural regeneration Naturlig föryngring NR 4096
Sowing Sådd So 8192
Extensive regeneration Extensiv föryngring Ext 524288
Soil preparation Markberedning Pr 16
Controlled burning Hyggesbränning Bu 512
Cleaning Röjning Cl 2
Thinning Gallring Th 4
Selection felling Blädning Sf 256
Final felling Slutavverkning FF 8
Final felling, leave seed trees/shelterwood Slutavverkning, lämna fröträd/skärm ST 16384
Removal of overstorey Avveckla överståndare RO 32768
Fertilization Gödsling Fe 32