Download and install/sv

From Heureka Wiki
Jump to navigation Jump to search

Registrering

Heurekas programvaror är gratis att används men vi vill att du registrerar dig: Registreringssida

Licens

För Heurekas programvaror gäller följande licensvillkor: End-User License Agreement (EULA).

Systemkrav

Windows 7, 8 eller 10, 64-bit.

.NET Framework 4.8

Instruktioner

Se Heurekas hjäldokumentation

Hämta programvaror

MSI (rekommenderat)

MSI (Windows Installer) innebär att programmet installeras som ett "vanligt" program under t ex C:\Program Files.


Application Platform Version Note
StandWise, PlanWise, PlanEval, RegWise x64 (64-bit) 2.22.0.0

Clickonce

"ClickOnce" innebär att programmet installeras under användares egen profil, och administratör-rättigheter behövs inte (vilket dock behövs för att installera SQL Server). Nackdelen med ClickOnce är att de olika applikationerna installerar varsin Heureka-kärna, vilket gör att programmen tar något mer plats på din hårddisk (ca 50 MB per applikation).


Applikation Version
BeståndsVis (StandWise) 2.22.0.0
PlanVis 2.22.0.0
RegVis 2.22.0.0
PlanEval 2.22.0.0

Tidigare versioner

Tidigare versioner kan hämtas här (endast som MSI): Arkiv

Hämta ytterligare Heureka-programvaror

PlanEvalWeb

Se PlanEvalWeb