Get Started OLD/sv

From Heureka Wiki
Jump to: navigation, search

Snabbstartsintruktioner för testare av Heureka-systemet

Systemet består av ett antal applikationer (programvaror) där det i testsyfte kan vara lämpligt att börja med BeståndsVis och/eller PlanVis. För snabbstart rekommenderas följande:

 • Installera applikationer härifrån.
 • Läs på om systemets databashantering och, om inte programvaran redan finns installerad, installera SQL Server Express (2005) härifrån.

Sedan finns det några andra program som krävs för fullständig funktionalitet (.NET Framework, DirectX, ReportViewer) men de brukar redan vara installerade alt. påkallas i samband med installation av den applikation som så kräver.

 • För att kunna använda BeståndsVis och PlanVis behövs en indatabas (Forest Database). Utdatabasen (Result Database) skapas sedan när nytt projekt skapas. Hämta (spara på din dator) en backup av en indatabas, "Heureka_Forest_Beta", härifrån.
 • I PlanStart, under "Tools" väljs "Create Forest Database" för att skapa en indatabas. Här anges normalt:
 1. Sökväg till den hämtade backup-databasen.
 2. Server: LOCALHOST\SQLEXPRESS.
 3. Authentication: Windows Authentication.
 1. Sökväg till den nya databasen (t.ex. C:\Heureka\SQL Databases, måste ev. skapas först).


 • Om "Create Forest Database" inte fungerar (eller PlanStart inte avses installeras) finns instruktioner för en s.k. Restore här.
 • Databasen måste uppgraderas och det beskrivs i motsvarande kategori ([1]).
 • Vid tester kan man ha nytta av manualer (User Guides) och övningar (Tutorials) som finns här och här. Observera att de är under uppbyggnad resp. skapade för tidigare versioner av applikationerna.
 • Krångligt eller krånglande? Kolla först med ordinarie IT-support. Frågor kan sedan ställas till undervisnings- och fortbildningsansvarig:
Hampus Holmström (tel: 090-786 86 24)
Inst för skoglig resurshushållning
SLU
901 83 Umeå