Install/sv

From Heureka Wiki
Jump to: navigation, search

Licens

För Heurekas programvaror gäller följande licensvillkor: End-User License Agreement (EULA).

Instruktioner

Se Heurekas hjäldokumentation

Vi vill att du registrerar dig om du ska installera Heureka: Registreringssida